Close

Kendriya Vidyalaya Rangapahar, Dimapur

HQ.3 Corps, 939 (F.P.O) C/o 99 APO, Dimapur, Nagaland.

Email : rangapahar1885[at]gmail[dot]com
Phone : 03862-249146
Website : http://kvrangapahar.edu.in
Category/Type: Schools